Aarti Krishna Kanhaiya Ji ki

Posted by Admin on May 25, 2012  • 

Download MP3 Listen More Bajrangbali Bhajan

 

Lyrics Aarti Krishna Kanhaiya Ji ki

Aarti shri Krishna kanhaiya ki, aarti shri Krishna kanhaiya ki.

Mathura karagrh ke jo avtaari, nand jasoda god bihari,

Nand laala natver girdhari, vasudev haldhar- bhaiya ki.

Aarti shri Krishna………

Mor- mukut pitamber chajai, kati kachani,ker murali virajai,

Porn sarad sashi mukh lakhi laajai, kam koti chavi jitvaiya ki.

Aarti shri Krishna………..

Gopijan-rash-raas –vilasi, kaurav- kaliy- kans- vinasi,

Himker- bhanu- krisanu- prakasi, servebhoot- hiy-basvaiya ki.

Aarti shri Krishna………….

Kahoon ran chadei, bhaagi kahoon jaave,kahoon nripver kahoon gay carave,

Kahoon joges, ved jas gaave, jag nacaay brij- nachavaiya ki.

Aarti shri Krishna……………

Agun- sagun leela- bapu-dhari, anupam geeta-gyan- pracari,

‘Damoder’ sab vidhi balihari, vipra- dhenu- sur-rakhvaiya ki.

Aarti shri Krishna……………..