Aarti Paarbrahma Permeshwar Ji Ki

Posted by Admin on May 25, 2012  • 

Download MP3 Listen More Bajrangbali Bhajan

 

Lyrics Aarti Paarbrahma Permeshwar Ji Ki

Jai jagdeesh hare, prabhu jai jagdeesh hare,

Mayateet, maheswar, mann vacan budhi pare.

Jai……………

Aadi anadi, agocar, avichal, avinaashi,

Atul, anant, anaamay, amit, shaktirashi.

Jai……………..

Amal, akal, aj, akshy, avyay,avikaari,

Sut- cit sukhmay, sunder, shiv sataadhaari.

Jai………………

Vidhi- hari sanker ganpati, surya shakti roopa,

Viswa charachar tum hi ,tumhi viswabhoota.

Jai……………….

Maat- pita, pitamah, swami sahriday- bharta,

Viswotapadak, paalak,rakshak, sanharta.

Jai……………..

Sakshi, saran, sakhapriya, priyatam, poorn prabho,

Keval- kaal, kalanidhi, kaalateet, vibho.

Jai……………..

Ram, krishna, karunamay, prema mrit saagar,

Manmohan, muralidhar, nit- nav natnaagar.

Jai……………….

Sab vidhi heen malin mati, hum ati paatak jan,

Prabhu pad vimukh abhagi, kali kalusit tan mann.

Jai………….

Ashray daan dayanidhi, hum sabko deejay,

Paap taap her hari,ab nij jan kar leejai.

Jai………….