Aarti Shri Ganga Ji Ki

Posted by Admin on May 25, 2012  • 

Download MP3 Listen More Bajrangbali Bhajan

 

Lyrics Aarti Shri Ganga Ji Ki

Om jai gange mata, maiya jai gange mata, Jo nar tumko dhyata, manvanchit phal paata.

Om jai gange mata………..

Chandra si jyoti tumhari,jal nirmal aata, Saran pade jo teri, so nar ter jaata.

Om jai gange mata…………

Putra sager ke tare,sab jag ko gyata, Kripa dristi ho tumhari ,tribhuvan sukh data.

Om jai gange mata………….

Ek baar jo praani, saran teri aata, Yam ki traas mita ker, param gati paata.

Om jai gange mata…………….

Aarti maatu tumhari, jo nar nit gaata, Sevak vahi sahaj mein, mukti ko paata.

Om jai gange mata…………..

Gangwari mnohari murari charana cyutam, Tripurari sirsachari paap haari punatu maam.

Om jai gange mata………..

<