Aarti Shri Gayatri Ji Ki

Posted by Admin on May 25, 2012  • 

Download MP3 Listen More Bajrangbali Bhajan

 

Lyrics Aarti Shri Gayatri Ji Ki

Aarti shri gayatri ji ki Gyan ko deep aur shradha ki baati, So bhakti hi poorti kare jahn gee ki.

Aarti shri gayatri ji ki.

Manas ki suchi thaal ke upar, Devi ki jyoti jage jaha niki.

Aarti shri gayatri ji ki.

Sudh manorath ke jahan ghanta, Baaje ,kare puri aasahu hi ki.

Aarti shri gayatri ji ki.

Jaake samaksh hamain tihu lok ki, Gaddhi mile tabhu lage fiki.

Aarti shri gayatri ji ki.

Aarti prem so name so jo kari, Dhyavahi moorati bharma lali ki.

Aarti shri gayatri ji ki.

Sankat aave na paas kabho tinhe, Sampada aur sukh ki ban liki.

Aarti shri gayatri ji ki.