Aarti Shri Ram Janam Ki

Posted by Admin on May 25, 2012  • 

Download MP3 Listen More Bajrangbali Bhajan

 

Lyrics Aarti Shri Ram Janam Ki

Bhay pragat kripala deen dyaala kaushalya hitkaari.

Harsit mahtaari muni mann haari adbhut roop bichari.

Locan abhiraama tanu ghanshyama nij aayudh bhuj caari.

Bhusan banmaala nayan vishala shobha sindhu kharaari.

Kah dooi kar jori stuti tori kehi vidhi karo ananta.

Maaya gun gynateet amaana ved puraan bhananta.

Karoona sukhsagar sab gun aagar jehi gaavahi sritisanta.

So mam hit laagi, jan anuraagi, bhay pragat shri kanta.

Brahmand nikaaya nirmit maaya rom rom prati ved kahe.

Mam ur so baasi yah uphaasi sunat dheer mati thir n rahe.

Upja jab gyana prabhu muskana charit bahutvidhi kinh cahai.

Kahi katha suhaai maatu bushayi jehi prakaar sut prem lahai.

Maata puni boli so mati doli tajahu taat yah roopa.

Kija sishu leela ati priyaseela yah sukh param anoopa.

Suni vacan sujaana roodan dhaana hoi baalak surbhoopa.

Yah charit je gaavahi haripad paavahi te n parhi bhav koopa.

Vipra dhenu sur sant hit, leenh manuj avatar, Nij iksha nirmit tan, maaya gun gopaar.