Charon Vedon Dwara Ram Stuti

Posted by Admin on May 25, 2012  • 

Download MP3 Listen More Bajrangbali Bhajan

 

Lyrics Charon Vedon Dwara Ram Stuti

Jai sagun nirgun roop roop anoop bhoop siromane,

Duskandhradi prachand nisichar prabal khal bhuj bal hane.

Avatar nar sansaar bhaar bibhanji daarun dukh dahe,

Jai pranat paal dayaal prabhu sanjukt sakhti namamehe.

Tav visam maya bus surasur naag ner ag jag hare,

Bhav panth bramat amit diwas nisi kaal karm gunani bhare.

Je naath kari karoona biloke trividh dukh te nirbahe,

Bhav khed chedan daksh hum kahoon raksh ram namamahe.

Je gyan maan bimatt tav bhav harani bhakti n aadari,

Te paayi sur durlabh padadapi parat hum dekhat hari.

Viswas kari sab aas parihari daas tav je hoi rahe,

Japi naam tav binu sram tarahi bhav naath so samramahe.

Je charan shiv aj pujya raj subh parasi muni patani tari,

Nakh nirgata muni bandita trilok pavani sur sari.

Dwaj kulish ankush kanj jut ban firat kin lahe,

Pad kanj dwand mukund ram ramesh nitya bhajamahe.

Avyakt mool manadi taru twach chari nigamagam bhane,

Sath kandh sakha panch bees anek pern suman ghane.

Phal jugal vidhi katu madhur beli akeli jehi asrit rahe,

Pallavat phoolat naval nit sansar bitap namamahe.

Je brahm ajamdwat manubhav gamya mann per dhyvahi,

Te kahahu janhu naath hum tav sagun jas nit gaavahi.

Karoonayatan prabhu sadgunaker dev yeh ber magahi,

Mann bachan karm bikaar taji tav charan hum anuraaghi.

Sab ke dekhat bedanh binti kinhi udaar,

Anterdhaan bhay puni gaye brahm agar.